De Stichting Vrienden van Hospicegroep De Lelie heeft als doel het werven en beheren van fondsen voor Hospicegroep De Lelie. Het gaat hierbij om het realiseren van voorzieningen en activiteiten die niet of slechts gedeeltelijk uit de reguliere exploitatie van de hospicegroep kunnen komen.

Hospicegroep De Lelie zet zich in voor Terminale zorg  bij mensen aan huis en in het hospice in Winterswijk. Zij doet dit voor inwoners van de gemeentes Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

Onder het motto ‘wij voegen geen tijd toe aan het leven, maar wel aandacht en leven aan de laatste dagen’ worden terminaal zieke mensen liefdevol verzorgd tijdens hun laatste levensfase. Hospicegroep De Lelie is een vrijwilligersorganisatie. Meer informatie over het werk van Hospicegroep De Lelie vindt u op de website van Hospicegroep De Lelie.

Het gebouw van Hospicegroep de Lelie in Winterswijk
Zorg in Hospicegroep de Lelie in Winterswijk

Giften en legaten

De stichting Vrienden van Hospicegroep de Lelie is een zelfstandige stichting die giften, donaties en legaten beheert.

Deze stichting is ANBI geregistreerd en heeft een eigen bestuur:
Nico Nijweide – voorzitter
Maria Wijgerink – secretaris
Frits Schmidt – penningmeester

Verantwoording vindt jaarlijks plaats door het uitbrengen van het financiële jaarverslag van de Vrienden Van Hospicegroep De Lelie.

Steun Hospicegroep De Lelie

U kunt Hospicegroep De Lelie financieel steunen door donateur te worden of door het schenken van legaten. Ook periodieke giften zijn welkom.

Uw financiële bijdragen zijn welkom op bankrekeningnummer NL06RABO0380272539 ten name van ‘Vrienden van Hospicegroep De Lelie’.

Ook kunt u een machtiging afgeven voor periodieke stortingen. Heeft u hierover vragen, neem dan contact met ons op.

Contact

Vrienden van Hospicegroep De Lelie
t.a.v. Secretaris
Ds. Haspelsstraat 14
7141 JZ Groenlo

info@vriendenvandelelie.nl

Vrienden van Hospicegroep De Lelie staat ingeschreven in de KVK (09135766) onder de volgende naam: Stichting Vrienden Hospice Groep Oost Achterhoek De Lelie.